POLITYKA  JAKOŚCI

Działamy na rynku usług budownictwa drogowego i stale kierujemy się potrzebami oraz oczekiwaniami naszych Klientów. Przyjmujemy następującą politykę jakości:

Chcemy być firmą godną zaufania naszych Klientów

Priorytetowym celem naszej firmy jest zapewnienie takiej obsługi Klienta, aby czuł się zawsze usatysfakcjonowany. W związku z tym zobowiązujemy się do:

  • Monitorowania i określania potrzeb Klienta,
  • Systematycznego podwyższania jakości świadczonych usług,
  • Realizowania kompleksowej obsługi inwestycji drogowych w zakresie budowy i remontów dróg zgodnie z wymaganiami Klienta,
  • Utrzymywania pierwszej pozycji na rynku lokalnym i potwierdzania opinii firmy godnej zaufania,
  • Podwyższania świadomości pracowników o znaczeniu jakości i odpowiedzialności każdego pracownika za jakość wykonywanej pracy,
  • Podnoszenia kwalifikacji i szkolenia pracowników w zakresie zwiększenia poziomu wiedzy związanej z działalnością spółki.

 

 

Zobowiązuję się podejmować wszelkie możliwe działania i środki w celu zapewnienia realizacji przyjętej polityki.

 

 

                         

Prezes Zarządu

30.11.2015