Spółka posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe w zakresie remontów,   budowy oraz modernizacji dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a także ulic i placów. W ostatnich latach wykonaliśmy m.in.:

 
 
w 2010 roku:    Budowa drogi gminnej Zielonagóra – Modrak – Antoniny
    Przebudowa drogi w Dobrogostowie
    Remont nawierzchni ul. Leśnej w Obrzycku
    Przebudowa dr. pow. Nr 1872P ul. Poznańska w Kaźmierzu
    Przebudowa dr. pow. Nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo
    Remont nawierzchni ul. Poznańskiej w Szamotułach
    Przebudowa dr. pow. Nr 1868P Otorowo – Krzeszkowice
    Przebudowa dr. pow. Nr 1858P ul. Lipowa w Szamotułach
    Przebudowa dr. woj. Nr 182 i 184 ze skrzyżowaniem w m. Wronki etap 3b1 i 3b2
    Budowa ciągu pieszo-rowerowego z asfaltu lanego dr. pow. 1861P Piaskowo – Kaźmierz
    Modernizacja drogi gminnej w Dobrojewie
    Remont ul. Kapłańskiej w Szamotułach
    Remont dr. pow. Nr 1893P Wilkowo – Niepruszewo w m. Grodziszczko
    Remont dr. pow. Nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w m. Młynkowo
    Remont dr. pow. Nr 1848P Obrzycko – Szamotuły w m. Jaryszewo
    Remont dr. pow. Nr 1861P ul. Dworcowa w Kaźmierzu 
w 2011 roku:    Budowa  nawierzchni dr. gm. Niemieczkowo – Przeciwnica
    Remont dr. pow. Nr 1896P ul. Klasztorna Wronki
    Budowa drogi gminne w Nieczajnie
    Budowa drogi gminnej Pożarowo – Lubowo
    Połączenie ul. Gąsawskiej i Słonecznej w Szamotułach
    Budowa ul. Wierzbowej i Topolowej w Gałowie
    Budowa ul. Mickiewicza i Rolnej w Szamotułach
    Budowa drogi gminnej w m. Głuchowo
    Remont drogi gminnej 1825 w Szczepankowie
    Budowa ul. Rzecznej w Szamotułach
    Przebudowa dr. pow. Nr 1858P Szamotuły – Piotrkówko, ul. Lipowa 
w 2012 roku:    Przebudowa dr. pow. 1848 P Szamotuły-Piotrkówko na dł. 4,1 km
    Budowa przepustu na drodze ppoż. wschód-zachód na rz. Kończak
    Remontu odc. dr. woj. 184 w m. Ostroróg km 10+710-11+240 dł. 0,53km
    Przebudowa dróg dojazdowych do pól Orle W i Mylin, Gmina Chrzypsko
    Remont ul. Nowej w Ostrorogu
    Remont drogi  powiatowej Nr 1862P i 1863P w m. Sokolniki Małe
    Remont drogi wojewódzkiej Nr  184  ul. Szamotulska w Ostrorogu
    Budowa trasy turystycznej MOKRZYZNY w Bolewicach
    Przebudowa skrzyżowania na drodze pow. Nr 1838P w m. Wartosław
    Budowa sieci i dróg zewnętrznych w Orzeszkowie dla REDOX Warszawa
    Rozbudowa dr. woj. 187 w m. Chrustowo–budowa zatoki autobusowej
    Przebudowa drogi gminnej Jastrowo – Ostrolesie
    Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w m. Mylin
    Budowa drogi Sławienko-Niemieczkowo dla UM Oborniki
    Remont drogi gminnej 1894 Binino – Dobrojewo
    Roboty drogowe na budowie 461 CZERWONAK dla TAHAL
    Roboty drogowe na budowie 467, 468 POBIEDZISKA dla TAHAL
    Remont ul. Braci Czeskich w Szamotułach (od Garncarskiej do Wronieckiej)
    Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza i Niepodległości we Wronkach
    Odtworzenie nawierzchni ZRUG ul. Asfaltowa w Janikowie

w 2013 roku:

Roboty interwencyjne przy remoncie DW 150 na czas realizacji otworu Sieraków – 3

Przebudowa drogi w Pólku

Budowa zatok autobusowych w ciągu DW 187 w m. Lipnica

Remonty cząstkowe dróg powiatowych dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w m. Białcz , Mylin i Chrzypsko Wielkie

Przebudowa ul. Cmentarnej w Szamotułach

Remont DW 150 Wronki – Chojno – Bucharzewo

Remont odcinka ul. Nowej w Ostrorogu

Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich na budowie dróg gminnych w Gołaszynie

Odnowa DW 186 Międzychód – Wronki – Piotrowo – Czarnków – Ujście

w 2014 roku:

Budowa dróg gminnych w Gołaszynie dla UM Oborniki

Wykonanie składowiska do śmieci dla REMONDIS Poznań w Wągrowcu

Remont cząstkowy dróg wojewódzkich na terenie RDW w Szamotułach

Remonty nawierzchni dróg i ulic w Szamotułach dla ZGK Szamotuły

Remonty nawierzchni dróg i ulic w Obrzycku

Remont ul. Lipowej w m. Wilkowo gm. Duszniki

Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki

Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szamotuły

Remont cząstkowy ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostroróg 

Przebudowa ulicy Staszica w Szamotułach

Ułożenie nawierzchni na terenie Zakładu Rolnego GAŁOPOL Gałowo

Remont ul. Szamotulskiej w Szczuczynie

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w m. Mylin gm. Chrzypsko Wlk.

Przebudowa ul. Topolowej w Gałowie (od ulicy Wierzbowej) 

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dla Gminy Miasta Czarnków

Budowa Lądowiska dla śmigłowców LPR w Szamotułach dla QUMAK Warszawa

Remont nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego w Szamotułach

Remont nawierzchni dr. gm. Jastrowo – Ostrolesie etap III

Przebudowa nawierzchni dr. gm. od Baborowa w kierunku szkoły 

Przebudowa DP 1859P na odc. ul. Szkolnej w Pamiątkowie

Przebudowa DP 1867P Otorowo - Czyściec w m. Otorowo 

Przebudowa DP 1839P na odc. Pierwoszewo–Biezdrowo na dł. ok.1,7 km

Roboty nawierzchniowe na DP 2400P Sobota – Rokietnica dla ZDP Poznań

Remont dróg powiatowych terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Odtworzenie nawierzchni dr. pow. nr 1874P w m. Dębina (gm. Pniewy)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 ul. Wieleńska – m. Sieraków

Remont drogi wojewódzkiej nr 117 w m. Kluczewo

Odtworzenie na ul. Obornickiej i Łąkowej w Połajewie – Gm. Połajewo

Przebudowa ulicy Jastrowskiej w Szamotułach wraz z kanalizacją deszcz.

Ułożenie nawierzchni asfaltowej dla ELTAK II na terenie Samsunga

Roboty drogowe na terenie SPZOZ Szpitala Powiatowego w Szamotułach

Wykonanie prototypowego odc. ul. Długiej w Uścięcicach – Mostostal

w 2015 roku:

Modernizacja ul. Targowej w Szamotułach

Przebudowa ul. 3 Maja w Szamotułach

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły

Przebudowa DP 1883P Podrzewie – Duszniki w m. Podrzewie na dł. 950m

Remont DP 1876P Zajączkowo - Psarskie

Przebudowa DP 1862P i 1864P w m. Sokolniki Wielkie

Remont cząstkowy na drogach wojewódzkich na terenie RDW w Szamotułach

Remont nawierzchni DW 184 Binino - Dobrojewo

Remont DW 184 Ostroróg - Karolewo od km 12+510 do km 14+230

Przebudowa drogi gminnej od DW nr 187 do DK nr 24 ul. Ledóchowskiej w Pniewach

Przebudowa DP 1346P Kamionka-Sokołowo

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego dla ZDP Czarnków

Remont ulicy Robotniczej w Ostrorogu dla Gminy Ostroróg

Remont drogi w Kluczewie dla Gminy Ostroróg

Remont cząstkowy nawierzchni ulic dla Gminy Miasta Czarnków

Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do pól w m. Łężce oraz Orle Wielkie

Przebudowa DP 2038P Parkowo - Józefinowo

Awaryjna naprawa pobocza i przepustu w ciągu DP 2038P Jaracz-Józefinowo

Modernizacja ul. Świerczewskiego w Krzyżu Wlkp. dla Gminy Krzyż

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w m. Łowyń i Lewice dla ZRUG Poznań

Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w m. Lipnica dla ALSTAL

Budowa w-wy poślizgowej na myjni pojazdów gąsienicowych oraz kołowych w Biedrusku dla ALSTAL

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na terenie RKS Wilczyna

Wykonanie nawierzchni na obiekcie Brentag Jankowice

Wykonanie nawierzchni w m. Pacholewo gm. Oborniki

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie Domu Dziecka ul. Lipowa w Szamotułach

Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji w m. Boduszewo

Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji w Gminie Murowana Goślina

Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji w m. Skoki i Sława Wlkp. w Puszczy Zielonka

Remonty nawierzchni dróg gminnych gminy Obrzycko

Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tuchola i Bucharzewo

Wykonanie ul. Jagodowej w Suchym Lesie

Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji na ul. Leśnej i Sprzecznej w Suchym Lesie dla Nickel

Odtworzenie naw. na ul. Batorowskiej, Pszennej i Długiej Wysogotowo LWK Jawór

Budowa zjazdu do Kaufland na ul. Młyńskiej w Obornikach dla Drogbet

Roboty drogowe na przejazdach kolejowych Poznań - Szczecin dla Feroco Poznań

Odtworzenie nawierzchni w obrębie przejazdu kolejowego w m. Kępa dla TOR SERWIS Swarzędz

Remont cząstkowy dróg powiatowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim dla COLAS Palędzie

Wykonanie nawierzchni na przejeździe kolejowym we Wronkach dla COLAS Palędzie

Remont cząstkowy dla PK Wronki

Usunięcie garbu na ul. Jana Pawła II w Szamotułach dla Z.R.B. TEELDOM Poznań

W 2016 roku:

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na terenie RKS Wilczyna

Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego w Krzyżu Wlkp.

Remont cząstkowy dróg powiatowych dla ZDP w Szamotułach

Wykonanie drogi dojazdowej do fermy kurcząt w Kunowie

Remont ul. Robotniczej i Ogrodowej w Ostrorogu

Przebudowa DP 1848P Obrzycko- Szamotuły - przepust pod drogą w m. Brączewo

Remont DW 149 Rzecin - Smolary w km 14+700 do km 16+000

Odtworzenie nawierzchni na torowisku tramwajowym ul.Towarowa Poznań dla SPAW-TOR

Przebudowa drogi nr 242 z budową kładki dla pieszych w m. Łobżenica dla MOSTY-POZNAŃ

Budowa ul. Rzecznej i ułożenie płyt na ul. Andersa, Sosabowskiego, Sikorskiego w Szamotułach

Remont nawierzchni asfaltowej na terenie firmy FLOYD w Szamotułach

Roboty drogowe przy budowie strażnicy ppoż. w Porażynie dla ALSTAL Jacewo

Przebudowa DP 1869P Kaźmierz–Bytyń polegająca na remoncie istniejącej nawierzchni

Remont ul. Tenisowej w Szamotułach dla Spółdzielni Mieszkaniowej Szamotuły

Remont nawierzchni asfaltowej na terenie firmy Victoria w Ostrorogu

Roboty drogowe nawierzchniowe w Czarnkowie dla Max-Rem

Modernizacja ul. Staszica, Kraszewskiego i Kopernika w Krzyżu Wlkp.

Remont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki - Młynkowo

Naprawa dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

Remont mostu w Sierakowie i ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie dla MOSTY Poznań

Naprawa nawierzchni na terenie Centrum Handlowego M1 w Poznaniu

Przebudowa DP 1886P Wilczyna – Grzebienisko w m. Wilczyna

remont drogi gminnej Sokolniki Małe – Sokolniki Wielkie dla Gminy Kaźmierz

Remont ul. Kościuszki, Dworcowej i Os. Słowackiego we Wronkach

Wykonanie nawierzchni na ul. Celnej w Nowym Tomyślu dla firmy GruntBudowa

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w m. Łężce - Gmina Chrzypsko

Remont drogi gminnej w m. Rudki Huby dla Gminy Ostroróg

Wymiana chodnika i modernizacja nawierzchni na Rynku w Ostrorogu

Wykonanie naw. asfaltowej na boisku „Wicherek” SP 11 Wichrowe Wzgórze Poznań

Remont ul. Leśnej w Kaźmierzu dla Gminy Kaźmierz